Markarbeten

Vi utför de flesta typer av markarbeten:

  • Grundläggning
  • Schakt och gräv
  • Transport av material
  • Trädgårdsanläggning
  • Stenläggning
  • Gräsytor
  • mm

Vi har lång erfarenhet och stor kompetens gällande mark- och schaktarbeten, oavsett om det gäller småhus eller större projekt. Samtidigt som vår personal har stor kunskap har vi egna maskiner och resurser när det gäller grävning/schakt, anläggning och transport av material eller bortforsling av massor/avfall.

Med vår egen grävmaskin utför våra erfarna förare alla typer av gräv, schakt- och markarbeten. Förutom rena gräv och schaktarbeten har vi utrustning för att sätta plintar, planera markytor, mm.

Vi har lagt oräkneliga kvadratmeter med stenytor och byggt många meter mur, både för småhusträdgårdar och för kommersiella fastigheter. Vi har egna maskiner för att både gräva, planera markytor och transportera material.

Vi har även lastbil med lastväxlarflak för transport av grus, jord, etc till arbetsplatsen eller för bortforsling av schaktmassor och avfall.