Kontrollansvarig och projektledning

CBR-Bygg har en egen, enligt PBL certifierad, kontrollansvarig (KA) och erbjuder utöver byggproduktion även olika typer av kunskapstjänster kopplade till byggnation.

  • Kontrollansvarig (KA) vid ny- och ombygen samt rivningar
  • Projektledning
  • Tips & idéer samt förslag på lösnignar

Allmänt om Kontrollansvar

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) kräver de flesta ny- eller ombyggnationer idag (uppdaterade regler sedan 1 juli 2013) en kontrollansvarig som ska vara ceritiferad enligt Boverket/PBL. En kontrollansvarig ska hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs.

En kontrollansvarig måste numer anmälas till kommunen innan bygglovet kan beviljas.

För att garantera tillräckliga kunskaper för att kunna övervaka att kontroller utförs både seriöst och professionellt måste alla kontrollansvariga enligt PBL vara certifierade. 

I arbetsuppgifterna för en kontrollansvarig ingår att upprätta en kontrollplan som skall godkännas av kommunen, medverka vid tekniskt samråd på kommunen, se till att konsulter och entreprenörer utför och dokumenterar sina egenkontroller, sammanställa och gå igenom egenkontroller och intyg samt återrapportera till kommunen är bygget är avslutat och hur bygget fortskridit. 

Läs mer om Kontrollansvarig på Boverkets hemsida.