Våra tjänster

CBR-Byggs specialområde är bygga och montera småhus och villor men vårt erbjudande omfattar renovering, ombyggnad och nybyggnation av såväl privata småhus som kommersiella lokaler och industribyggnader.

Vi utför även olika former av grundläggnings-, anläggnings-, trädgårdsanläggning- och markarbeten samt de flesta typer av gräv- och transportuppdrag med egen lastbil och grävmaskin.

Våra kunder är både privatpersoner och företag i hela Skåne. Läs mer om våra fördelar och arbetssätt under "Om oss". Du kan även läsa mer om vad några av våra kunder säger under "Nöjda kunder".

Vi erbjuder tjänster inom följande områden. Läs mer nedan eller välj område i menyn ovan.

 

Montera och bygga småhus och villor

Vår specialitet är att montera och bygga villor och småhus. Vi har över 20 års erfarenhet av att hjälpa privatpersoner att bygga villor och småhus och har jobbat med flera av de ledande småhusleverantörerna under många år. Vi har både kunskap och utrustning anpassad för hela processen. Vi har också tillsammans med våra underentreprenörer utvecklat arbetssätt som höjer kvalitén och upplevelsen för dig som blivande husägare. Vi är ett sammansvetsat gäng med specialister som ser till att ditt hus får bästa möjliga kvalitet.

Vi arbetar både med total- och generalentreprenader, allt efter kundens önskemål. Vi erbjuder även enskilda delar av processen som till exempel stomresning eller grundläggning om kunden enbart önskar hjälp men detta.

Med vår egen kranbil löser vi alla lyft under byggnationen. Vi tar även hand om eventuellt avfall och överblivet material i våra egna containrar. Allt för att minimera kostnader för kunden, ha kontroll på hela processen och uppnå bästa möjliga kvalitet.

  

Renovering, om- och tillbyggnation

Vi har stor erfarenhet av de flesta former av renoverings, om- och tillbyggen, oavsett om det är ett mindre arbete på en villa eller ett större arbete på en industrifastighet. Tillsammans med våra samarbetspartners (underentreprenörer) så löser vi alla delar i arbetet, inklusive el, vatten, mark, mm.

 

Nybyggnation

Även om vår specialitet är montering av småhus och villor så har vi stor erfarenhet av nybyggnation av lösvirkeskonstruktioner, allt från mindre garage och småhus till mindre kontors- och industrifastigheter.

Alla våra snickare har sina specialområden och tillsammans bildar vi ett svårslaget team.

Vi har en egen maskinhall där vi kan prefabricera delar av konstruktionen för att bli både kostnadseffektiva och för att säkerställa att konstruktionen byggs under torra och gynnsamma förhållanden.

 

Grundläggning, schakt-, gräv- och markarbeten

Vi har lång erfarenhet och stor kompetens gällande grundläggning, oavsett om det gäller småhus eller större projekt. Samtidigt som vår personal har stor kunskap har vi egna maskiner och resurser när det gäller eventuell grävning/schakt och transport av material eller bortforsling av massor/avfall.

Vi har även stort erfarenhet av trädgårdsanläggning, gällande såväl stenytor och murar som grönytor.

Med vår egen grävmaskin utför våra erfarna förare alla typer av gräv, schakt- och markarbeten. Förutom rena gräv och schaktarbeten har vi utrustning för att sätta plintar, planera markytor, mm.

Vi har även lastbil med lastväxlarflak för transport av grus, jord, etc till arbetsplatsen eller för bortforsling av schaktmassor och avfall.

Stenläggning

Vi har lagt oräkneliga kvadratmeter med stenytor och byggt många meter mur, både för småhusträdgårdar och för kommersiella fastigheter. Vi har egna maskiner för att både gräva, planera markytor och transportera material. 

Transport av grus och berg

Behöver du transportera grus, jord, berg eller annat material till eller från din fastighet så löser vi detta med våra egna fordon. Vi kan hämta alla former av material från grus- eller bergtäkter. Vi erbjuder också bortforsling av schaktmassor. Vi har flera typer av lastväxlarflax från X m3 till Y m3.

Vi kan också erbjuda kranlyft och kranbilstransporter samt uthyrning av avfallscontainrar och avfallstransporter med lastväxlarbil.

Kranlyft och kranbilstransport

kranbil lyft kran kranbilstransport kranlyft montera hus  Skåne Helsingborg Perstorp CBR-Bygg kranbil lyft kran kranbilstransport kranlyft montera hus  Skåne Helsingborg Perstorp CBR-Bygg CBR-Byggs kranbil monterar ett småhus

Med vår egen kranbil (med 31 tonmeters kran + jibb) erbjuder vi lösningar för de flesta kranlyft och kranbilstransporter, oavsett om det handlar om att transportera en byggbod, montera ett småhus, såga ner träd eller lyfta in grus med skopa på en svårtillgänglig plats.  

Exempel på utrustning:

  • Skopa
  • Gripsåg
  • Borste

Vi erbjuder olika typer av konsult- och projektledartjänster. Bland annat har vi en Kontrollansvarig (KA), certifierad enligt PBL, som uppfyller de nya reglerna som ställs på kontrollansvarig sedan 1 juli 2013.