Schakt-, gräv- och markarbeten

Vi har lång erfarenhet och stor kompetens gällande grundläggning, oavsett om det gäller småhus eller större projekt.

Grundläggning, schakt-, gräv- och markarbeten

Samtidigt som vår personal har stor kunskap har vi egna maskiner och resurser när det gäller eventuell grävning/schakt och transport av material eller bortforsling av massor/avfall.

Vi har även stort erfarenhet av trädgårdsanläggning, gällande såväl stenytor och murar som grönytor.

Med vår egen grävmaskin utför våra erfarna förare alla typer av gräv, schakt- och markarbeten. Förutom rena gräv och schaktarbeten har vi utrustning för att sätta plintar, planera markytor, mm.

Vi har även lastbil med lastväxlarflak för transport av grus, jord, etc till arbetsplatsen eller för bortforsling av schaktmassor och avfall.