Våra fördelar

Som lokalt byggföretag sätter vi alltid kunden i centrum, både vad gäller trygghet och upplevelse, och våra ledord är, Kvalitet, kunskap, kundservice, flexibilitet och närhet.

Kvalitet

Kvalitet är för oss ett brett begrepp och inbegriper väldigt mycket. Det handlar om att följa lagar och regler men framförallt handlar det om våra kunders upplevelse och trygghet. Vårt kvalitetstänk avspeglar sig i både våra materialval och i vårt arbete. Vi har tydliga riktlinjer för att du som kund ska få bäst möjliga kundupplevelse, för att våra arbeten ska bli av högsta kvalitet, för att vår personal ska må bra och för att vi ska värna om miljön.          

Kunskap
Vi satsar mycket på att vidareutbilda personalen både vad gäller nya material och produkter och när det gäller nya arbetssätt och metoder. Det är ett sätt för oss att bli bättre och känna glädje i jobbet och en trygghet för dig som kund när det gäller slutresultatet.

Lyhörda och ansvarstagande – eller som vissa säger, kundservice
För oss är relationen med kunden alltid i centrum. Vi gör allt vi kan för att kunden ska känna sig trygg, delaktig och nöjd med både slutresultatet och under processen. Vi är lyhörda och utgår alltid från dina behov, din budget och dina tankar generellt. Vi lägger extra energi på att ta reda på vad som är viktigt för dig. Ju mer vi specificerar tidigt, desto enklare och effektivare blir det i slutändan för alla parter. Ansvarstagande - Vi är måna om att leverera hög kvalitet och att hålla oss inom överenskommen budget och tidsplan. Det innebär en öppenhet i vårt arbete och en tät kommunikation med dig som kund. Vi lägger stor vikt vid att arbeta så proaktivt det bara går.

Flexibilitet
Som ett lokalt och lite mindre företag kan vi erbjuda en flexibilitet som de större företagen normalt inte kan. Vi anstränger oss för att hitta lösningar som passar i det specifika projektet men vi ger aldrig avkall på kvalitet.

Närhet och öppenhet
Vi finns nära våra kunder och genom att vi är det mindre företaget är det aldrig långt till beslut. Närhet för oss handlar dels om geografisk närhet men framför allt om mänsklig närhet och relationer. Vårt mål är att det ska vara så enkelt som möjligt för dig som kund och därför eftersträvar vi alltid att du har en kontaktperson hos oss som hela tiden kan svara på frågor och ge goda råd. Även om något oväntat sker ser vi ärlig och proaktiv kommunikation som en hederssak.

Vi har en öppen och ärlig dialog om tidsplan och eventuella förändringar. Ibland dyker det upp oväntade överraskningar under ett projekt och ibland gör någon en miss. Även om det är dåliga nyheter så menar vi att ärlig och tydlig kommunikation är det enda rätta för att skapa förtroende och för att snabbt hitta en lösning.

För oss är det viktigt att ni känner en trygghet i projektet och därför strävar vi alltid efter öppenhet och jobbar alltid med transparenta och tydliga offerter och tidplaner.