Nybyggnation

Alla våra snickare har sina specialområden och tillsammans bildar vi ett svårslaget team.

Nybyggnation

Även om vår specialitet är montering av småhus och villor så har vi stor erfarenhet av nybyggnation av lösvirkeskonstruktioner, allt från mindre garage och småhus till mindre kontors- och industrifastigheter.

Vi har en egen maskinhall där vi kan prefabricera delar av konstruktionen för att bli både kostnadseffektiva och för att säkerställa att konstruktionen byggs under torra och gynnsamma förhållanden.