Kvalitet & miljö

Som alla moderna företag tar vi kvalitets- och miljöfrågorna på största allvar.

Välj CBR-Bygg!

För oss innebär begreppen kvalitet, miljö och arbetsmiljö en helhet som berör och genomsyrar hela verksamheten, och som delas av alla anställda. Kvalitetsarbetet är både ett stöd för personalen och en trygghetsgaranti för våra kunder.

Kvalitets- och miljöarbetet följer noggranna checklistor och under hela byggprocessen görs kontroller för att säkerställa att projekten drivs på rätt sätt.

KVALITET

Kvalitet är för oss ett brett begrepp och inbegriper väldigt mycket. Det handlar om att följa lagar och regler men framförallt handlar det om våra kunders upplevelse och trygghet. Vårt kvalitetstänk avspeglar sig i både våra materialval och i vårt arbete. Vi har tydliga riktlinjer för att du som kund ska få bäst möjliga kundupplevelse, för att våra arbeten ska bli av högsta kvalitet, för att vår personal ska må bra och för att vi ska värna om miljön.

Miljö

Att visa hänsyn för miljön genom till exempel sortering av avfall och överblivet byggmaterial är en självklarhet för oss. Vårt miljöarbete består huvudsakligen av följande områden: 

 • Utfasning av miljöskadliga produkter och ämnen
 • Miljöriktiga materialval utifrån en långsiktig miljöpåverkan
 • God innemiljö för de framtida brukarna
 • Fuktsäkert byggande
 • Energieffektivt byggande
 • Miljöanpassad rivning
 • Miljöeffektiv hantering av avfall och överblivet material

Arbetsmiljö

Engagerad och kompetent personal är nyckeln till framgång. Eftersom vi vill förvissa oss om att befintlig personal vill stanna kvar hos oss och att vi är ett attraktivt alternativ i samband med nyrekryteringar vill vi erbjuda ett positivt arbetsklimat och goda möjligheter till personlig utveckling. Det är dessutom vår övertygelse att glada medarbetare gör ett bättre jobb. Vi är därför måna om den allmänna trivseln.

Certifieringar

CBR-Bygg har flera olika certifieringar.

 • Kontrollansvarig enligt PBL (certifikatnummer: SC0002-12), Boverket
  Läs mer>
 • Certifierad trähusbyggare, SP. 
  Läs mer>
 • Avsiktsförklarad entreprenör, Trivselhus
  Läs mer>
 • ISOCERT, certifiering för ISODRÄN fuktskydd
  Läs mer>