Samarbetspartners

samarbets-partners

Se vilka hus- och underleverantörer vi arbetar med

Husleverantörer

Hus-leverantörer

Vi samarbetar med fler av de ledande husfabrikanterna och har lång erfarenhet av deras byggsystem. Eksjöhus och  Trivselhus är de aktörer vi jobbar mest med. Vi är dessutom avsiktsförklarad entreprenör till Trivselhus.

Underentreprenörer

Under-entreprenörer